Hopp over navigasjon

Daily Archives: november 23rd, 2009

Jeg har fått en ny «foto-hobby», nemlig å fotografere ringene til ringmerkede fugler, lese dem av og rapportere dem til Stavanger Museum som har oversikten over ringmerkede fugler i Norge. Det er slett ikke så vanskelig. I hvert fall ikke når det er en viss størrelse på ringen slik som på måker, ender, gjess og svaner.

En stund etter at ringnummeret er rapportert, får jeg informasjon tilbake om hvor fuglen er merket og eventuelt om den har vært kontrollert tidligere.

Denne gråmåke ungfuglen la jeg spesielt merke til fordi den tydeligvis hadde litt vondt i vingen sin. Det var heldigvis ikke så ille at den ikke kunne fly, men som dere ser henger vingen litt ned. Da den gikk opp på land så jeg at den var ringmerket og at den til og med hadde to ringer, en farget og en «vanlig» blank.

Disse ringene måtte jeg selvsagt forsøke å lese av. Den fargede var så stor at man nesten kunne lese av bokstav og tall med det blotte øye. Like enkelt er det ikke med metallringen. Med litt finfokusering går det imidlertid greit det også.

En stund etter at nummeret/numrene ble rapportert fikk jeg informasjon tilbake om denne fuglen.

Den ble ringmerket 6 juli 2009 på Østre Klovholmen ved Mandal. Nøyaktig en måned senere ble den kontrollert på Brennevinsmyra, også ved Mandal. Tre dager senere ble den observert igjen på samme sted. Så dukker den altså opp ved Østensjøvannet hvor jeg leser av ringen den 30 september 2009.

Ungfuglen har riktignok fløyet et godt stykke, men ingen ting imot andre fugler som er kontrollert flere hundre kilometer fra der de ble ringmerket.

Jeg har foreløpig også fått tilbakemelding på en grågås hann som tydeligvis har Østensjøvannet som sitt faste tilholdssted. Den ble nemlig ringmerket der som voksen den 14 oktober 2006. Dermed vet jeg at den i hvert fall er 5 år gammel eller mer. Fram til 9 oktober i år, da jeg leste av ringen, har den ikke vært kontrollert. Hvorvidt den trekker til og fra vannet vet jeg derfor ikke, men vær viss på at jeg skal se etter den gjennom vinteren.

Dersom du også har lyst til å lese av ringnummer på denne måten og rapportere observasjonen, kan du gjøre det her: