Hopp over navigasjon

Category Archives: fugler

Hettemåke er årets fugl 2011. De siste tiårene har denne arten stadig vært på tilbakegang og den står oppført på «Rødlisten». Da er det trist å se hvordan mange av dem nå er tilgriset etter diverse utslipp den senere tiden.

Kanskje er det i frustrasjon over nettopp dette at denne hettemåken skriker ut med sine lungers fulle kraft?

Norsk Ornitologisk Forening har iverksatt en kampanje dette året for i størst mulig grad å kunne kartlegge både hekkende par og ungeproduksjon i Norge. Dessuten er det ønskelig å kartlegge hettemåkenes bevegelser ved å sette fokus på avlesing av fargeringer. Jeg oppfordrer dere alle til å hjelpe til i denne kartleggingen. Følg derfor linken til NOF for nærmere informasjon om hettemåker generelt og om hvordan dere skal gå fram for å rapportere observasjoner.

Noen hettemåker foretar ganske lange reiser. Fuglen med blå fargering 2A00 er en av dem. Følg linken for å lese historien.

Ringmerkerne er i full sving med å sette stål- og fargeringer på hettemåkene…

.. og det skal bli spennende å se om noen treffer på og rapporterer nettopp JHP3 i årene som kommer.

(Klikk på bildene for å se dem i større format.)

Reklame